Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Aktuális / Don Bosco gondolatai a pályaválasztásról

Don Bosco gondolatai a pályaválasztásról

Don Bosco gondolatai a pályaválasztásról

2021-01-16 Szombat   |   #Aktuális   |   ARCHIVÁLT

Don Bosco  •

Rövid kivonatban ismertetjük Bosco Szent János egyik levelének a tartalmát s hisszük, hogy hasznos szolgálatot teljesítünk ezzel ifjú olvasóinknak s mindazoknak a munkatársaknak, akik szívükön viselik az ifjúság keresztény nevelését, boldogulását és örök üdvösségét.

Don Bosco ezt a levelet a borgo-manerói Szent Károly intézet magasabb évfolyamú növendékeihez intézte 1879 júniusában. Egyszerű, világos és velős összefoglalása ez azoknak az előadásoknak, melyeket az Oratórium ugyanilyen korú növendékeinek tartott, hogy szeretettel és atyai jósággal segítse és irányítsa őket pályaválasztásuk fontos kérdésében.

Íme a levél rövid tartalma:

„Két állapot van az emberiség számára: a világi s a papi állapot, s minden embernek e két út egyikén kell haladnia a mennyország felé.

Aki a világi állapotra határozza el magát, annak számot kell vetnie azzal, hogy abban a hivatalban, vagy abban a szakmában, amelyet elsajátított, teljesítheti-e állapotbeli keresztény kötelességeit, munkálhalja-e lelke üdvösségét. Nagyon fontos, hogy ezt a választást szüleivel egyetértésben végezze.

Aki az egyházi pályára lép, annak még több feltételt kell szem előtt tartania, és pedig: meg kell ismernie az Üdvözítőnek erre vonatkozó rendelkezését s magát ahhoz kell tartania; lelki vezetőjének kedvező tanácsával és ajánlásával kell bírnia; minden emberi tekintetet és érdeket mellőzve, egyedül lelkiismeretének szavára kell hallgatnia. Ha valaki ilyen módon választja a papi pályát, az biztosítottnak tarthatja örök üdvösségét s remélheti, hogy igen sok léleknek lesz majd segítője örök üdvének munkálásában.

Azonban a papi állapoton belül is különböző utak vannak, melyek mind ugyanazon célpont, Isten felé törekszenek. Ezek: világi pap, szerzetespap, misszionárius. Mielőtt valaki ebben az életbevágó kérdésben döntene, kérjen tanácsot jámbor, bölcs és tapasztalt személytől s azután lépjen arra a pályára, amely fizikai, szellemi és erkölcsi képességeinek leginkább megfelel.

Aki e három út valamelyikére lép, legyen elkészülve arra, hogy sok akadályra fog bukkani, sok nehézséggel kell majd megküzdenie, mert az ördög nem tudja tétlenül nézni, hogy az ifjúság, elvetve magától az ördög csábításai, teljesen és tökéletesen az Úrnak éljen.”

Itt tűnt ki leginkább Don Boscónak a nagy életszentsége, tapasztalatokon alapuló bölcsessége, mert nyilvános konferenciabeszédeiben, bizalmas magánbeszélgetéseiben és sokszor csodás módon nyert felsőbb megvilágítás segítségével el tudta oszlatni lelki gyermekeinek e téren támadt minden nehézségét és kételyét.

Ő ugyan már nincs közöttünk, de értékes írásában, melyből e gondolatokat is vettük, össze vannak foglalva a szent tanácsok és buzdítások, amelyeket szokott nyújtani mindazoknak, akik ebben az ügyben hozzá fordulnak: a gyakori gyónás és áldozás és bizalom a Szűzanyához, a jótanács anyjához.

Ha ily módon jár el a fiatal a pályaválasztás fontos kérdésebén, biztosan remélheti, hogy helyesen fog választani és nyugodt napokat fog átélni választott pályáján.

 

Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Bosco Szent János, Krisztus papja és az Egyházé

Bosco Szent János, Krisztus papja és az Egyházé

#Aktuális 2023-06-05, Hétfő

„Pappá szentelésem Szentháromság vasárnapjának vigíliáján volt” – írja Don Bosco az Oratóriumi emlékiratokban. 1841. június 5-én szentelte pappá az..

Don Bosco, az építő - Az első menhely Valdoccóban

Don Bosco, az építő - Az első menhely Valdoccóban

#Szalézi világ 2023-06-03, Szombat

Alig néhány nappal a Szalézi Szent Ferenc-templom felszentelése után, 1852 nyarán Don Bosco megkezdte a templom és a Pinardi-ház közé szorított keskeny..

A Segítő Szűz Mária csodái Don Boscón keresztül

A Segítő Szűz Mária csodái Don Boscón keresztül

#Szalézi világ 2023-05-23, Kedd

Don Bosco számos csodát művelt, és ezeket mindig Máriának a Keresztények Segítségének tulajdonította. Ha egy pillantást vetünk a tanúságtételekre, akkor..

A Keresztények Segítsége később érkezett

A Keresztények Segítsége később érkezett

#Aktuális 2023-05-18, Csütörtök

Ahogy az a szentekkel gyakran előfordul, Don Bosco is Isten szemszögéből nézte a történelmet. Szemét az égre szegezte, de soha nem emelte fel a lábát a..

Akik ismerték Don Boscót - Giorgio Moglia, földműves

Akik ismerték Don Boscót - Giorgio Moglia, földműves

#Aktuális 2023-05-11, Csütörtök

Amikor Giovannino Boscónak 1827 februárjában egy hideg napon el kellett hagynia a Becchi-beli házukat mert féltestvére, Antonio rossz szemmel nézte tanulási..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális • digitális oktatás • ...
Összes címke
< Don Bosco, a zseni aki boldogságot adott a fiataloknak - a rendfőnök üzeneteSzalézi szavak - Halljuk meg a hívást! >