Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Egyház / Ferenc pápa: Ma is sok a keresztény vértanú és tanúságtevő

Ferenc pápa: Ma is sok a keresztény vértanú és tanúságtevő

Ferenc pápa: Ma is sok a keresztény vértanú és tanúságtevő

2023-11-17 Péntek   |   #Egyház

Ferenc pápa  • szentség   • szent  •

Ferenc pápa köszöntötte a Szentté avatási Dikasztérium konferenciájának résztvevőit, akik „Az életszentség közösségi dimenziója” témáról tanácskoztak, melynek három aspektusa: az egyesítő, a családi és a vértanú életszentség. Napjainkban is vannak tanúságtevők és vértanúk, gondoljunk a lengyel Ulma családra, a 9 év börtönt elszenvedett pakisztáni Asia Bibire, vagy a líbiai partoknál lemészárolt kopt keresztényekre.

November 13-15-e között tanácskoztak a dikasztérium által szervezett konferencia résztvevői Rómában, az Augustinianum Patrisztikai Intézetben. A Szentatya az audiencián elsőként üdvözölte Marcello Semeraro bíboros prefektust, az elöljárókat, posztulátorokat, Vincenzo Paglia érseket, majd az életszentség közösségi dimenziójáról osztotta meg velük gondolatait. Megköszönte a Gaudete et exultate – k. apostoli buzdítás kommentárját, melyet a dikasztérium adott ki Ferenc pápa péteri szolgálatának tizedik évfordulója alkalmából. A kötetben megjelent gondolatok remélhetőleg sokaknak segítenek jobban megérteni az életszentségre szóló egyetemes meghívást.

Isten szent és hűséges népe

Ezzel a témával előszeretettel foglalkozik a II. Vatikáni zsinat Lumen gentium – k. konstitúciója. Nem véletlen, hogy azóta egyre több férfit és nőt avattak boldoggá és szentté, legyenek azok nőtlenek, házasságban élők, papok, női vagy férfi szerzetesek, világi hívők, bármilyen korú vagy kultúrából származó személyről van szó, vagy akár családról, mint a vértanú lengyel Ulma család esete. Ők Isten szent és hűséges népéhez tartoznak, közel állnak hozzánk, közösségünk tagjai, akik az élet mindennapos küzdelmeiben a végsőkig követték Jézust.

Közösségi esemény

Ferenc pápa ezután az életszentségnek az egyesítő szerepéről beszélt. A szentté válásra szóló hivatásunk elsősorban a szeretetben teljesedik ki, mely a Szentlélek ajándéka, és ami egyesít minket testvéreinkkel Krisztusban. Nem pusztán személyes esemény ez, hanem közösségi is, mivel Isten az egyes embert hívja, de az mindenki javára válik – gondoljunk Ábrahám és Mózes, Péter és Pál küldetésére. A Jézussal való találkozás magában hordozza ezt a közösségi dimenziót.

Lisieux-i Szent Teréz és az evangelizálás

Ennek a valóságnak különösen megindító példája a Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz, akinek születése 150. évfordulójára a pápa apostoli buzdítást adott ki (C’est la confiance). A tanúságtétel, a szeretetet misztikus megtapasztalása a legjobb evangelizálás, mert magához vonzza az embereket. Az életszentség egyesít, a szentek irgalmas szeretete révén megismerhetjük Isten misztériumát, mely átöleli az egész emberiséget, hogy mind egyek legyenek. Világunknak mily nagy szüksége van arra, hogy újra rátaláljon az egység és a béke ölelésére! – mondta Ferenc pápa.

Tanúságtevő családok

A második szempont, amire a pápa ráirányította a figyelmet: a családi életszentség. Ez különösen a Názáreti Szent Családban tükröződik, ugyanakkor az egyház ma is sok példát mutat fel nekünk: szent házaspárokat, ahol férj és feleség egymás megszentelődésének eszköze. Kiemelte a pápa a lengyel vértanú Ulma-családot: Jozefet és Wiktoriát hét gyermekükkel, akik mind mártírok. Arra emlékeztetnek minket, hogy a szentté válás közösségi út, melyen nem egyedül megyünk végig.

Kilenc év börtön és keresztény tanúság: Asia Bibi

A harmadik szempont, amit a pápa a Szentté avatási Dikasztérium által szervezett tanácskozás résztvevőire bízott, a vértanú életszentség. Olyan erős modell ez előttünk, amelyre az egyház születésétől kezdve napjainkig az évszázadok során, a világ számos pontján találunk példákat. És ma is így van! Gondoljunk a folyamatos vértanúságban élő keresztény asszony esetére: a pakisztáni Asia Bibire, aki évekig börtönben szenvedett, ahová a lánya vitte be neki az eucharisztiát. Egészen addig, amíg a bíróság ártatlannak nem ítélte őt. Majdnem kilenc év keresztény tanúságtétel! És ez az asszony tovább él, sok más társával együtt, akik tanúságot tesznek a hitről és a szeretetről – mondta rögtönzött szavakkal a pápa.

21 kopt vértanú

A Szentatya ekkor szólt korunk vértanúiról, akik között egész közösségeket találunk. Ők hősiesen megélték az evangéliumot és Istennek ajánlották életüket. Vértanúságuk ökumenikus dimenzióját tekintve a Szentatya más keresztény felekezetek képviselőiről is megemlékezett. Gondoljunk csak a 21 kopt vértanúra, akiket nemrég vezettek be a Római Martyrologiumba. Ők a líbiai partokon haltak meg Jézus nevével az ajkukon.

A szeretet teljessége a cél

Beszéde végén Ferenc pápa összegezte gondolatait: az életszentség életet ad a közösségnek, a posztulátorok és a szentté avatási ügyekkel foglalkozó szakemberek pedig segítenek jobban megérteni és ünnepelni a szentek tiszteletének különböző aspektusait. Más és más élettörténet, de mind egy cél felé mutat: a szeretet teljességéhez irányít minket. Ez a szentté válás útja.

 

vaticannews.va/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

A pápa Urbi et Orbi üzenete: a feltámadt Krisztus egy megújult világba vezet

A pápa Urbi et Orbi üzenete: a feltámadt Krisztus egy megújult világba vezet

#Egyház 2024-04-02, Kedd

Március utolsó napján, Húsvétvasárnap délelőtt tíz órakor kezdődött az ünnepi szentmise Ferenc pápa elnökletével a Szent Péter téren, melyet..

Kilencven éve avatták szentté Don Boscót

Kilencven éve avatták szentté Don Boscót

#Szalézi világ 2024-04-01, Hétfő

1934. április 1-én, húsvét vasárnap XI. Piusz pápa ünnepélyesen szentté avatta Bosco Jánost. Az Úr Jézus Don Bosco működését már kilencéves korától..

Vatikán – Kedves fiatalok,  ti egy úton lévő Egyház élő reménysége vagytok!

Vatikán – Kedves fiatalok, ti egy úton lévő Egyház élő reménysége vagytok!

#Egyház 2024-03-27, Szerda

Öt évvel ezelőtt, 2019. március 25-én tette közzé a Szentatya az ifjúságról tartott püspöki szinódus utáni apostoli buzdítását Christus vivit –..

Ferenc pápa a szentgyónásról: Tekintsünk mindig Isten irgalmas arcára!

Ferenc pápa a szentgyónásról: Tekintsünk mindig Isten irgalmas arcára!

#Egyház 2024-03-13, Szerda

A nagyböjti időszak és főként a jubileumra készülő imaév kapcsán a pápa azt ajánlotta, hogy a kiengesztelődés szentségének bűnbánati imájáról..

Nagyböjtben térjünk vissza szívünk rejtekébe!

Nagyböjtben térjünk vissza szívünk rejtekébe!

#Egyház 2024-02-15, Csütörtök

A Szent Szabina-bazilikában bemutatott hamvazószerdai szentmisén a pápa arra buzdított, hogy vessük le az álarcot és a tettetést, lassítsuk le rohanó..

Címkék

 • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • ...
Összes címke
< A pápa megerősíti a szülők jogát, hogy gyermekeiket szabadon neveljékVatikán – Giordano Piccinotti atya újabb kinevezése >