Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Aktuális / Legyél szeretetreméltó, mint Don Bosco

Legyél szeretetreméltó, mint Don Bosco

Legyél szeretetreméltó, mint Don Bosco

2024-01-31 Szerda   |   #Aktuális

Don Bosco  • lelkiség  •

Szeretetre méltónak lenni emberi tulajdonság, amelyet azáltal fejlesztünk, hogy elfogadjuk a vele járó erőfeszítéseket. Don Bosco számára ez nem öncélú volt, hanem egy módja annak, hogy a lelkeket Istenhez vezesse. A Szűzanya egyszerű és egyedülálló tanácsa, ami Don Bosco kilencéves kori álmában elhangzott: "Légy alázatos, erős és tettrekész" egy egyedülálló és lenyűgöző személyiség alapja lett.

Don Boscót mindenki szerette. Miért? Mert vonzó volt, született vezető, igazi emberi mágnes. Egész életében mindig „hódítója” volt a ragaszkodó barátoknak.

Giovanni Giacomelli, akit egy életen át tartó barátság fűzött hozzá, így emlékezik vissza:

„Egy hónappal a többiek után léptem be a szemináriumba, szinte senkit sem ismertem, és az első napokban olyan voltam, mint aki elveszett a magány közepén. Bosco kispap volt az, aki az első alkalommal, amikor ebéd után meglátott egyedül, odajött hozzám és végig velem volt a szabadidő alatt, különféle kedves dolgokat mesélt, hogy elterelje a figyelmemet az otthonról vagy a hátrahagyott szülőkről. Vele beszélgetve megtudtam, hogy eléggé beteg volt az ünnepek alatt. Ezek után sok kedvességet mutatott velem szemben. Többek között emlékszem, hogy mivel aránytalanul magas volt a sapkám, amiért több társam kigúnyolt, és ami nekem és Boscónak, aki gyakran jött velem, nem tetszett, ő maga javította meg nekem, mivel volt nála minden, ami ehhez szükséges, és nagyon ügyesen tudott varrni. Ettől kezdve csodálni kezdtem szívének jóságát. A társasága építő volt."

Néhány tulajdonságát ellophatjuk, hogy mi is "szerethetővé" váljunk.

  1. Legyél pozitív erő

Valaki, aki következetesen fenntartja a pozitív hozzáállását, segít meglátni a dolgok jó oldalát, és arra késztet, hogy haladjunk előre. „Amikor Don Bosco először járt a nyomorult fészerben, mely oratóriumnak szolgált, vigyáznia kellett, nehogy beverje a fejét, mert az egyik oldalon egy méternél alig volt magasabb; a padló csupasz föld volt és ha esett az eső, a víz minden oldalról behatolt a helyiségbe. Don Bosco hallotta, ahogy nagy patkányok szaladgálnak a lába között és denevérek röpködnek a feje fölött.” De Don Bosco számára ez volt a világ legszebb helye.

„Rögvest futottam fiaimhoz; összetrombitáltam őket és fennhangon kiáltottam:

- Jó hírem van, fiaim, a réginél is jobb Oratóriumunk van! Lesz templomunk, sekrestyénk, iskolatermünk és játszóterünk. Vasárnap már megyünk is az új Oratóriumba, amely itt van a Pinardi házban. És elmagyaráztam, hogy jutunk oda.” 

  1. Őszintén törődj másokkal

A „vonzó” emberek egyik jellemzője a valódi és őszinte odafigyelés és törődés másokkal. Ez nem csak arról szól, hogy megkérdezünk valakit, hogyan telt a napja és meghallgatjuk a válaszát. Hanem arról, hogy valóban meghallgatjuk, együttérzünk, és őszinte érdeklődést mutatunk mások élete iránt. Don Bosco megtört szívvel sírt Don Calosso és Comollo Alajos halálakor, és amikor először látta a fiúkat a börtön rácsai mögött.

  1. Legyél jó hallgatóság

Egy olyan világban, ahol úgy tűnik, mindenki állandóan beszél, a jó hallgató kiemelkedik. Meghallgatni, amit valaki mond, az egy dolog, de igazán meghallgatni – befogadni és megérteni – az valami más. Jó hallgatónak lenni nem csak azt jelenti, hogy csendben maradsz, amíg a másik beszél. Hanem azt is, hogy részt veszünk a beszélgetésben, kérdéseket teszünk fel és őszinte érdeklődést mutatunk.

  1. Legyél megközelíthető

Akkor tudod, hogy jó ember vagy, ha az emberek mindig hozzád fordulnak tanácsért és bátorításért. Don Bosco ajtaja mindig nyitva állt idősek és fiatalok előtt. A jó ember szépségét nehéz meghatározni, de ha ott van, észreveszed: mint egy parfümöt. Mindannyian tudjuk, milyen a rózsa illata, de senki sem tud felállni és megmagyarázni.

 „Néha megtörtént, hogy egy fiatal, aki meghallotta Don Bosco szavát, már nem hagyta el, mellette maradt, szinte belemerült egy fénylő gondolatba... Mások esténként az ajtaja előtt virrasztottak, néha-néha halkan kopogtattak, amíg ki nem nyílt, mert nem akartak bűnnel a lelkükben elaludni."

  1. Legyél hiteles

A digitális korban a hiteles emberek nagyon fontosak. Nem hivalkodnak, nem próbálnak beilleszkedni egy formába, jól érzik magukat a bőrükben és nem félnek ezt kimutatni. Teljes őszinteséggel fejezik ki gondolataikat és érzéseiket, anélkül, hogy azon aggódnának, hogy mások mit gondolnak, így megteremtik az őszinteség és az elfogadás légkörét.

  1. Legyél rugalmas

Az élet tele van meglepetésekkel. A dolgok nem mindig mennek simán, és néha olyan kihívásokkal kell szembenézünk, amelyek próbára teszik erőnket és elszántságunkat. Ezekben a pillanatokban a rugalmasság erőteljes tulajdonság. Arról szól, hogy rendelkezünk azzal a mentális és érzelmi erővel, hogy megpróbáltatásokkal szemben is talpra álljunk, és akkor is folytassuk, amikor a dolgok nehezebbé válnak. És ez olyasvalami, amit az emberek csodálnak. Hihetetlen ihletforrás lehet, ha van melletted valaki, aki megtestesíti a bátorságot. Szerintem a legjobb cím Don Bosco életében a Giovannino Semprinpiedi (~keljfeljancsi).

Monsignore Cagliero így emlékszik vissza: „Nem emlékszem rá, hogy a 35 év alatt, amíg mellette voltam, egyetlen pillanatra is láttam volna csüggedten, bosszúsan vagy aggódva a gyakran rá nehezedő adósságok miatt. Gyakran mondta: »A Gondviselés nagy, és ahogy gondol az ég madaraira, úgy gondol majd az én fiaimra is.«”

  1. Legyél alázatos

Az alázatos embereknek nincs szükségük állandó dicséretre vagy elismerésre ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és nincs szükségük arra, hogy bizonyítsák értéküket mások előtt. Továbbá nyitottak és mindig hajlandóak tanulni másoktól, státuszuktól vagy pozíciójuktól függetlenül. Don Bosco soha nem szégyellte, ha alamizsnát kellett kérnie. Alázatos és erős volt, ahogy a Tanítónő kérte tőle. Emelt fővel mindenkivel szemben.

  1. Terjeszd a kedvességet

Végül a kedvesség, ami a legfontosabb. Ahogy másokkal bánsz, az együttérzés, amit tanúsítasz, és a szeretet, amit terjesztesz, határozza meg igazán, hogy ki vagy. A kedvesség lehet olyan egyszerű, mint egy mosoly, egy bátorító szó vagy egy segítő kéz. A lényeg az, hogy mások úgy érezzék, megbecsülik és szeretik őket. Don Bosco fiai szinte egybehangzó ragaszkodással vallják: "Szeretett engem." Egyikük, Luigi Orione ezt írta: "Forró parázson járnék, hogy újra láthassam, és köszönetet mondhassak neki."

Don Bosco így hirdette Istent. Mindig jelen van és él. Isten, mint a társaság, a levegő, amit belélegzel. Isten, mint a víz a halaknak. Isten, mint egy szerető szív meleg fészke. Isten, mint az élet illata. Isten az, aminek a gyerekek a tudói, a felnőttek nem.       

bollettinosalesiano.it/Szaléziak.HU 

Kapcsolódó cikkek

Don Bosco, a politika és a szociális kérdés

Don Bosco, a politika és a szociális kérdés

#Aktuális 2024-06-18, Kedd

Politizált Don Bosco? Igen, de nem a szó hagyományos értelmében. Ő maga mondta, hogy a politikája a Miatyánk: a lelkek megmentése, a szegény fiatalok nevelése..

Egy szenttel ebédeltem

Egy szenttel ebédeltem

#Aktuális 2024-06-18, Kedd

Ma már elég könnyű találkozni egy szenttel, ahogy ez már velem is többször megtörtént. Többekkel is találkoztam: Ildefonso Schuster milánói bíborossal (ő..

Don Bosco és Jézus Szentséges Szívének tisztelete

Don Bosco és Jézus Szentséges Szívének tisztelete

#Szalézi világ 2024-06-10, Hétfő

Don Bosco nagyon tisztelte Jézus Szent Szívét, és ezt ajánlotta fiainak is. Ez az áhítat élete során számos formában és megnyilvánulásban megmutatkozott:..

Dogliani, a nagy maestro

Dogliani, a nagy maestro

#Aktuális 2024-05-31, Péntek

Don Bosco 1864-ben, 14 évesen fogadta be valdoccói (torinói) oratóriumába, asztalos tanulóként. Azonban határozott hajlama volt a zene iránt, és Don Boscóban..

Don Bosco ismeretlen története - Egy tányér levest és egy pár cipő

Don Bosco ismeretlen története - Egy tányér levest és egy pár cipő

#Aktuális 2024-05-29, Szerda

Don Bosco egy nemrég felfedezett, kiadatlan levele, amelyet Őexcellenciája Francesco Crispi (1818-1901) miniszterhez írt, alkalmat ad arra, hogy emlékeztessük..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Kilenced Bosco Szent János közbenjárásáért - 9. napA fiataloknak ma mindenekelőtt tanúkra van szükségük - interjú a rendfőnökkel >