Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Szalézi gondolatok Szent Józsefről

Szalézi gondolatok Szent Józsefről

Szalézi gondolatok Szent Józsefről

2021-01-05 Kedd   |   #Magyar Tartomány   |   KIEMELT   |   ARCHIVÁLT

elmélkedés  • Szent József  •

Szent Józsefnek, Don Bosco Szalézi Társasága pártfogójának szentelt évben vagyunk. Az új év kezdetén Szent József személyére összpontosítva figyeljünk az ő csendes személyére. A munkások védőszentje, az álom embere, Jézus nevelője, Szent József tulajdonságai felfedezhetőek Bosco Szent János atyánkban is.

József: Jákob nemzetsége és Mária férje (Mt 1, 16)

Szent Máté evangélista Józsefet mint Jákob nemzetségéből valót és mint szűz Mária férjét mutatja be  (Mt 1, 16). Jézus családfáján olvasható, hogy szent József Jákob nemzetségéhez tartozik. Szent József családi identitása Jákob nemzetségében mutatkozik meg. Szűz Mária férje viszony viszont nemcsak szent József gyökereire vezet vissza, hanem a Máriával való jegyesi kapcsolatra, illetve Jézus családfájának szétterülő ágaira utal. Ádám, aki a porból kezdte az életét, az oldalbordájából Évával tovább terjesztette az életet. Az emberi kapcsolatok méltósága a házasságban rejlik. De a cölibátus sem tagadja a kapcsolatok fenntartását, ápolását, hiszen a saját szűk családjukból kiindulva ők is az Isten országa terjesztését szolgálják, egy nagyobb kapcsolatra vágyakoznak.

Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese (Mt 1, 18)

A zsidó hagyományban az eljegyzés és az esküvő közötti időszak azért van, hogy a két fél jól megismerje egymást, értsék meg és tervezzék közös életüket mint leendő házaspár, családalapítók.

Még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy Mária gyermeket fogant (Mt 1, 18)

Nem tudjuk, József hogyan tudhatta ezt meg. Talán maga Mária mondta meg neki vagy Mária szüleitől tudhatta meg. Egy dolog világos: szent József tudatában volt annak, mi zajlik körülötte, nem olyan valaki volt, aki magába zárkózott. Csak azok az emberek, aki csendesek, tudnak önmagukra és másokra figyelni. Ilyen volt Szent József.

Férje, József igaz ember volt (Mt 1, 19).

Igaz ember az, aki az emberi vagy isteni jogrendhez igazodik. Első olvasásra Szent József személye szigorúnak tűnik, de pár mondat után világossá válik, hogy Szent József igazságos és irgalmas személy volt, mert nem akarta Máriát a nyilvánosság előtt megszégyeníteni. Mária fia, Jézus talán a nevelőapjától, Józseftől tanulhatta meg az irgalmas szeretetet.

Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el (Mt 1, 19)

A zsidó hagyomány szerint azt a nőt halálra kövezik, aki a házasság előtt (házasságon kívül) gyermeket vár. Ezért Szent József úgy határozott, hogy titokban bocsátja el Máriát. József nem énközpontú volt, hanem Mária (másik ember) központú. Sokszor akkor sérülnek meg az emberi kapcsolatok, amikor énközpontú döntéseket hozunk. Az emberi kapcsolatban fontos tudomásul venni, hogy önmagunkon túl másik személy is van, és a másikkal való együttműködésben létrejön az igazi kapcsolat.

Míg ezen töprengett (Mt 1, 20)

Ha túl sokat töpreng az ember, könnyen elfárad. Amikor az ember sok problémán gondolkodik, nem tud nyugodtan aludni. József mélyen aludt. Ez mutatja, hogy milyen nyugodt volt Szent József. Bármilyen a helyzet, a belső békét, a belső nyugalmat érdemes megőrizni.

József fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét (Mt 1, 24)

Szent József jól tudta, hogy Isten álmokon keresztül is megmutatja az Ő tervét. Az álom Isten kinyilatkoztatásának eszköze volt, különösen a pátriárkáknak: Ábrahámnak és Jákobnak. Isten az említett pátriárkáknak az álmukban adta utasításait, mit kell tenniük. Ezért Szent József az álmában megtudott isteni tervnek hitt és meg is valósította.

Sok hasonlóság van Szent József és Bosco Szent János között. Úgy, mint József, Bosco Szent János is az álom fia volt, és álmában tudta meg küldetését.

József szakmát (ács) tanított a fiatal Jézusnak, Bosco Szent János pedig az oratóriumban tanított sokféle szakmát a fiataloknak. 

József nem akarta megszégyeníteni Máriát, hanem döntésével megmentette az életét. Bosco Szent János nem akarta az utcagyerekeket megszégyeníteni, hanem megmentett sok fiatalt.

Szent József elhatározta, hogy elfogadja Máriát, és később sem változtatta meg döntését. Don Bosco is az utolsó leheletéig fáradozott a fiatalok nevelésén. Életre szóló döntéseket hozott és mindvégig betartotta őket.

Szent József miután magához vette Máriát, menekült Egyiptomba, Betlehembe, Jeruzsálembe, Názáretbe. Minden helyen, minden eseményben igyekezett felismerni Isten akaratát, tervét. Bosco szent János is mindig mozgásban volt a torinoi utcákon, az egyik helyről a másik helyre költözött. Mindezt azért, mert egyszer elhatározta, hogy az elhagyatott gyerekekkel foglalkozik és az ő mindenoldalú fejlődésüket szolgálja.

 

Ez a kép azt ábrázolja, hogy Szent József a mi Urunk Jézus születése után Jézus anyjának megmelegíti az ételt.

Szent József jól gondoskodott az Isten fiáról, az Isten anyjáról  és a reá bízott családról. Isten azt akarja, hogy másokért fáradozzunk, különösen a családokat, a gyermekeket, a nőket védelmezzük, támogassuk és ápoljuk.

Jézus születésével kapcsolatban Mária, Jézus anyja vonja magára az emberek figyelmét. József háttérbe szorul. Pedig az istállóban ő keresett nekik helyet. 

József sokat aggódhatott a szentestén, sok dolog nyugtalaníthatta. Sokféle kérdés merülhetett fel benne: ez a gyermek tényleg Isten Fia? Ha Isten Fia, miért nincs hely? Az Úr angyala miért nem segített helyet találni az Isten Fia születésére? Kik ezek a pásztorok? Miért van itt a csillag?

Lehet, hogy József álmában kapott válaszokat, csak az evangéliumban nem írták meg. Bármi volt a kérdése, kétsége, Szent József igazságosan és helyesen cselekedett. A képen látható, hogy Szűz Mária alszik, mert elfáradt, de Szent József karjára van bízva a kis Jézus. Szent József, az Egyház főpatrónusa, a Don Bosco Szalézi Társaságának fővédőszentje karjára veszi az Egyházat (Krisztus Testét) és a Szalézi Társaságot (Szalézi Családot) és gondoskodik róluk, rólunk.

 

De Rossi Raja SDB/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Szent Józsefről elnevezett sütemények

Szent Józsefről elnevezett sütemények

#Aktuális 2024-03-19, Kedd

Március 19-e Szent Józsefnek, az egyetemes egyház védőszentjének főünnepe. József nem volt Jézus apja, de apukaként, édesapaként nevelte Jézust. Így ez az..

Isten sem akar „független” lenni a szeretettől

Isten sem akar „független” lenni a szeretettől

#Magyar Tartomány 2023-12-17, Vasárnap

A magyarok Rómában lévő „nemzeti templomára”, Szent István vértanú körtemplomára hivatkozott XVI. Benedek pápa, amikor Jézus megtestesülési..

Megtestesült a mi üdvözülésünkért

Megtestesült a mi üdvözülésünkért

#Szalézi világ 2023-12-12, Kedd

Ebben az adventi időszakban a missziós főtanácsos, Alfred Maravilla atya missziós elmélkedése a hónap 11. napján egy összetett, de alapvető témával..

A Szentek (és) a Szeretteink

A Szentek (és) a Szeretteink

#Magyar Tartomány 2023-10-29, Vasárnap

Novemberben két fontos ünnep van: Mindenszentek és a Halottak napja. Mindenszentekkor az Egyház megemlékezik a szentekről, Halottak napján pedig az elhunyt..

Szaléz gondolatok Szűz Máriáról 3.

Szaléz gondolatok Szűz Máriáról 3.

#Magyar Tartomány 2023-10-24, Kedd

Mária szegénységéről elmélkedve Egidio Viganò, korábbi rendfőnökünk úgy véli, hogy az Isten kedvencei azok, akik a társadalom szegényei. Isten..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Kazincbarcika - Karácsonyi készülődés és pásztorjáték a tanodásokkalUganda – Élelmiszersegély a menekülteknek >