Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Magyar Tartomány / Visszatekintés – Lelki előkészületek az 1938-as Eucharisztikus Kongresszusra

Visszatekintés – Lelki előkészületek az 1938-as Eucharisztikus Kongresszusra

Visszatekintés – Lelki előkészületek az 1938-as Eucharisztikus Kongresszusra

2021-06-18 Péntek   |   #Magyar Tartomány   |   ARCHIVÁLT

Eucharisztikus Kongresszus  • történelem  • visszaemlékezés  •

A 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, amelyet 1938. május 25-29. között tartottak meg Budapesten, akkor is lázas előkészületek előzték meg. Minthogy Jézus diadalútjában elsősorban a szíveket kereste — az akkor élt magyar szaléziak körében a lelki előkészület időben és intenzivitásban jóval felülmúlta a külső előkészületeket. Tekintsünk bele a régi Szalézi Értesítők lapjaiba és ismerjük meg a magyar szalézi történelem egy szeletét!

LELKI ELŐKÉSZÜLETEK

Időrendben elsősorban az esztergomi főegyházmegye négy esperesi kerületének 1937. október 10-én Szentkereszten tartott impozáns eucharisztikus napját kell megemlítenünk. Ez a méreteiben, külső pompájában, a hitéletnek megnyilatkozásában hatalmasnak sikerült kongresszus szinte előre vetítette a világot ámulatba ejtő budapesti világkongresszust. Erről való beszámolónkat a Szalézi Értesítő 1937. novemberi számában közöltük.

Félezer szalézi növendék eucharisztikus napja Szentkereszten

Az őszi eucharisztikus tűz április 24-én, fehérvasárnapon lobbant újra lángra annak a többszáz szalézi növendéknek lelkében, akik hazánk 12 intézetéből gyűltek össze, hogy Don Bosco magyar ifjúságának hódolatát bemutassák az Oltáriszentségben trónoló Krisztus Királynak.

A magyar szaléziánum ősi fészkének elöljárósága szíves szeretettel fogadta a derűs, tavaszi nap meleg sugáresőjében érkező kiküldött elöljárókat és növendékeket. Itt egy biciklis század vonul be hangulatos jókedvvel, amott a száguldó autóbuszból integetnek jókedvű növendékek. A nyergesújfalui intézet növendékei zenekarok ütemes hangjai mellett jönnek. Külön figyelmet érdemelnek az esztergomtábori intézet egyenruhás, példásan fegyelmezett csapatai. Darutollas csákóval, zöld-fekete uniformisban, feszesen, katonás léptekkel tartja bevonulását a körülbelül 300 ragyagóarcú ifjú.

Tíz órakor szentmisére kondulnak a harangok. A templomhajó, a kórus, az oldalkápolnák zsúfolásig megtelnek. Főtisztelendő Ádám László, a népes gyermekkórus, hangos énekének kíséretével mutatja be hálaadó csendes szentmiséjét. Majd rövid szentbeszéd keretében üdvözli a 25 éves magyar szaléziánum büszkeségét, jutalmát és örömét, az Eucharisztiát ünneplő rendtársakat és növendékeket.

A szentmise végeztével hosszú menetbe fejlődve az ifjúság az elöljárók és munkatársak kíséretében az ünnepély színhelyére, a lourdes-i barlanghoz vonul. Az ünnepély műsora keretében tüzes eucharisztikus beszédek, lelkes szavalatok hangzottak el. A nyergesújfalui intézet ének- és zenekara megérdemelt tapsokat aratott. A teológusok énekkara az Eucharisztiáról szóló dalokat énekelt. Megmozdulnak a bokrok s a barlang sziklái mögül a visegrádi intézet fiai lépnek elő s szabadtéri előadás keretében a nézők elé varázsolják a kis Tarziciusnak az Oltáriszentségért vívott hősies küzdelmét. A szabadtéri színpad egyik leghatásosabb műsorszáma az esztergomtábori iparoscsalád 50 tagú szavalókórusának az Úr dícséretét zengő előadása volt.

Az ünnepély végére maradt a műsor csattanója: a León D’Auxerre „A hűséges szolga” c. Don Boscóról szóló drámának kötéltáncos jelenete. Az említett dráma első felvonását a szombathelyi fiúk játszották mindvégig izgalmas és feszült figyelem közepette. A kis Boscót Marits István játszotta, míg a hivatásos kötéltáncos bravúros szerepét bátyja, Sándor alakította. Az ifjúság lélegzetét visszafojtva, ámuló izgalommal nézte, amint a kis bűvészek a zene könnyed hangjaira táclépésekben átsétálnak a kötélen, majd a középen elhelyezett széken kényelmesen leülnek és fejállást produkálnak.

Míg e fiatalok ily izgalmak közt mulatnak, a jelenlevő idősebb szaléziak meghatódott lélekkel gondolnak Don Boscóra, aki valamikor ilyen kötélen kezdte meg a Gondviseléstől számára kijelölt életutat. Zuhogó taps, harsány éljen koronázta a kis kötéltáncosok bravúros jeleneteit.

Az ünnepély Főtisztelendő Antal János, tartományfőnök úr lelkesítő szavaival zárul.

Az ifjúság 5 órakor a Szentségi Jézus áldásával búcsúzik és indul útjára. Sokáig lobognak a fehér zsebkendők és kalapok, az erdő pedig százszorosán visszhangozza a búcsúzók Istenhozzádját. A Vinculum Caritatis fűzte össze e napon a sok száz ifjú fehér lelkét testvéri együttérzésben. Az esti szellő erdőn, völgyön át dúdolta a hazamenők diadalhimnuszát: Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat...

 

LELKIGYAKORLATOK, TRIDUUMOK

Az országszerte lángoló, a lelkigyakorlatokban és triduumokban megnyilatkozó lelki előkészületben Don Boscó fiai is bőségesen kivették részüket. Minden intézet az évi lelkigyakorlatait az Eucharisztia jegyében tartotta. Rákospalotán a clarisseumi kápolnában 15 különböző csoportban tartott lelkigyakorlatokkal, illetőleg triduumokkal készültek, az újpesti kápolnában pedig 6 különböző csoport részére tartottak előkészületet. A Kongresszusra való előkészületet mutatja a hívek részéről megnyilatkozó, a lelkitisztulásra vonatkozó nagy vágyódás s azzal kapcsolatban rendkívüli számú szentgyónás és szentáldozás. A férfiak éjjeli szentségimádását megelőző estén oly nagy számban kívántak a bűnbánat szentségében részesülni, hogy a kápolna és sekrestye helyiségein kívül még a folyosókon is gyóntattak.

A rákospalotai Segítő Szűz Mária Leánykongregációjának eucharisztikus hódoló ünnepe

Május 22-én tartotta a Jézus szeretetétől áthatott buzgó leánycsapat hódoló ünnepét. A lelkiélet megnyilatkozásából fakadó ünnepséget három napos ájtatosság előzte meg. A triduumos szentbeszédektől tűzpirosra gyúlt lelkek 22-én, vasárnapon a megszokott 9 órai misében egyesültek Isteni Mesterükkel a szentáldozásban. Főtisztelendő prézesük miséje alatt a kongregáció énekkara Halmos László háromszólamú miséjét adta elő nagy felkészültséggel.

A délutáni hódoló ünnepség az áhitat, bensőség és művészet jegyében folyt le. Az összesek nevében a kongregáció három tagja a Hit, a Remény és Szeretet felajánlásával valamennyiük legbensőbb érzéseit ajánlotta fel az Oltáriszentségben trónoló Krisztus Királynak. Az egyórás imádást P. Magri: Krisztus hét szava a keresztfán c. áhitatos érzésektől inspirált művének előadása s az egyes szavak közt a Clarisseum igazgatója által az egyes szavakról tartott rövid elmélkedés töltötte ki. A lélek legnemesebb érzéseit tolmácsoló és művészi kivitelben előadott megváltói hét szó a legbensőségesebb érzésekkel egyesítette a kápolnát megtöltő válogatott közönséget. A jelenlevők a szentségi Jézustól vett áldás után ezzel a szent érzéssel hagyták el a vallásos ünnepély színhelyét: jó volt nekünk itt lenni.

 

 

Szaléziak.HU

 

Kapcsolódó cikkek

Don Bosco ismeretlen története - Egy tányér levest és egy pár cipő

Don Bosco ismeretlen története - Egy tányér levest és egy pár cipő

#Aktuális 2024-05-29, Szerda

Don Bosco egy nemrég felfedezett, kiadatlan levele, amelyet Őexcellenciája Francesco Crispi (1818-1901) miniszterhez írt, alkalmat ad arra, hogy emlékeztessük..

Don Bosco barátai - Don Pietro Merla, az elfelejtett vértanú

Don Bosco barátai - Don Pietro Merla, az elfelejtett vértanú

#Aktuális 2024-04-11, Csütörtök

Don Pietro Merla Don Bosco testvéri barátja volt, aki közösséget alapított az utcanők megmentésére. Egy rablóbanda kövekkel ölte meg. Egy vértanú, akire..

Akik ismerték Don Boscót – Borel teológus, a barát és munkatárs

Akik ismerték Don Boscót – Borel teológus, a barát és munkatárs

#Aktuális 2023-12-15, Péntek

A Valdoccói Oratóriumban elhelyezett emléktáblán a következőket olvashatjuk: „Gio. B. Borel teológus – a születőben lévő Oratórium jeles munkatársa és..

Fedezzük fel a szalézi bíborosokat: Antonio Ignacio Velasco García (1929-2003)

Fedezzük fel a szalézi bíborosokat: Antonio Ignacio Velasco García (1929-2003)

#Szalézi világ 2023-09-28, Csütörtök

A harmadik évezred első konzisztóriumában, 2001. február 21-én II. János Pál pápa Don Bosco két másik fiát nevezte ki bíborossá, mindketten..

Fedezzük fel a szalézi bíborosokat: Antonio Maria Javierre Ortas (1921-2007)

Fedezzük fel a szalézi bíborosokat: Antonio Maria Javierre Ortas (1921-2007)

#Szalézi világ 2023-09-27, Szerda

Három évvel a „konzisztórium után, amelyben Don Bosco három fiát a bíborosi kollégiumban helyezte el, 1988-ban a leendő II. János Pál pápa szintén..

Címkék

 •  • 1% • 28EK • 29.EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • álom • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bíboros • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • cirkusz • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • ...
Összes címke
< Tóth Péter SDB örökfogadalomtételeMozambik - „Tiszta víz kezdeményezés” a szaléziaknak köszönhetően >