Szaléziak.HU - Facebook Szaléziak.HU - Twitter Szaléziak.HU - Youtube

Főoldal / Egyház / Szent József, a tekintély és az apaság modellje

Szent József, a tekintély és az apaság modellje

Szent József, a tekintély és az apaság modellje

2023-03-17 Péntek   |   #Egyház

Szent József  • elmélkedés  •

Március 19-én ünnepeljük Szent József ünnepét, azt a liturgikus ünnepet, melyet erőteljesen megélünk a Szalézi Családban, mivel Don Bosco rendje egyik védőszentjének fogadta Szent Józsefet. Általában hozzá fordulunk, hogy rábízzuk az utazást, a munkálatok gazdasági szükségleteit, a civil intézményekkel való kapcsolattartás nehézségeit, valamint a belső életet, a földi zarándoklat utolsó pillanatait.

Ebben az időszakban, amikor az Egyház zsinati utat él meg, Szent József a tekintély és az apaság mintája az átalakulás folyamatában részt vevő közösségek számára.

Ferenc pápa a „Patris Corde” (Apostoli szívvel) kezdetű apostoli levelében, amelyet Szent József egyetemes Egyház patrónusává nyilvánításának 150. évfordulója alkalmából tettek közzé, Szent Pálra hivatkozva megjegyzi, hogy apasága konkrétan abban nyilvánult meg, hogy „életét áldozattá tette, a megtestesülés misztériumának és a hozzá kapcsolódó megváltó küldetésnek a szolgálatába állította; élt törvényes felhatalmazásával, mely a Szent Család felett megillette, hogy önmagát, életét, munkáját teljesen a Szent Családnak szentelje; a házastársi szeretetre szóló emberi elhivatottságát önmaga emberfeletti feláldozásává változtatta, szívével és minden képességével együtt, és szeretetét a házában felcseperedő Messiás szolgálatába állította”.

Ő tehát mindenekelőtt "szeretett atya", mert a tekintély csendes és fényes példája, amely üdvözli a Szentlélek által Máriában megteremtett Életet, és gondoskodik róla, a fokozatos visszavonulás logikája szerint, hogy helyet adjon a Másiknak. József nem mond le szerepéről az életébe betörő váratlan misztériummal szemben, hanem kreatívan újraértelmezi azt a Hit fényében. Ő először hagyja magát átalakítani az Ige által, amely az angyalon keresztül éjszaka álmában eljut hozzá. A kiszámíthatatlanban megragadja a lehetőséget, hogy példátlan módon élje meg a házastársi és apai feladatot, bátran lemondva a közvélemény által érvényesnek elismert megszokott modellekről.

Ferenc pápa hangsúlyozza: „József boldogsága nem az önfeláldozás logikájában, hanem az önajándékozás logikájában rejlik. Sosem látunk ebben a férfiban frusztrációt, hanem csak bizalmat. Huzamos hallgatása nem panaszokat, hanem állandó, konkrét bizalmi gesztusokat feltételez. A világnak apákra van szüksége. A világ elutasítja az uralkodókat, vagyis elutasítja azokat, akik mások birtoklásával akarják saját ürességüket betölteni; elutasítja azokat, akik összekeverik a vezető szerepet a parancsolgatással, a szolgálatot a szolgalelkűséggel, a vitát az elnyomással, a szeretetet a segélyezéssel, az erőt a pusztítással. Minden igazi hivatás önmagunk odaajándékozásából születik, ami az egyszerű áldozatvállalás érett formája. A papi hivatásban és a megszentelt életben is ilyen érettségre van szükség. Ahol egy hivatás, legyen az házas, cölebsz vagy szűzi hivatás, nem éri el az önajándékozás érettségét, hanem megáll a pusztán áldozati logikánál, akkor ahelyett, hogy a szeretet szépségének és örömének a jele lenne, félő, hogy a boldogtalanság, a szomorúság és a csalódottság kifejezésévé válik.”

Mint tudjuk, a "tekintély" – „autorità” szó etimológiájában a latin "augere" igéhez kapcsolódik, amelynek jelentése "növekedni". Csak az, aki a másikat hitelesebbé, szabadabbá, kreatívabbá teszi, gyakorolja a hatalmat.  Aki nem tud meghátrálni, evangéliumi értelemben lemondva önmagáról, az gyakorol hatalmat. Mert a hatalom velejárója a megosztás, az ellenszegülés, az elszigetelődés. Nincs jó hatalom.

A zsinati közösségek tehát nem azok, amelyekből hiányzik a tekintély és a kormányzás, hanem azok, amelyekben ki-ki, lemondva a hatalom csábításáról, szabadon, felelősségteljesen, kreatívan éli meg feladatát, a jelenlét és a gondoskodás stílusában végezve szolgálatot.

 

www.cgfmanet.org/Szaléziak.HU

Kapcsolódó cikkek

Elmélkedés - Dönts a hit fényében: gondolatok Lázár feltámasztásáról

Elmélkedés - Dönts a hit fényében: gondolatok Lázár feltámasztásáról

#Magyar Tartomány 2023-03-25, Szombat

Az elbeszélés azzal kezdődik és ér véget, hogy Jézus távol van Betániától és Jeruzsálemtől. Két döntés születik. Jézus úgy dönt, hogy Júdeába..

Elmélkedés - Légy jele Isten szeretetének: a vakon született meggyógyítása

Elmélkedés - Légy jele Isten szeretetének: a vakon született meggyógyítása

#Magyar Tartomány 2023-03-19, Vasárnap

Jézus látott egy születésétől fogva vak embert. Ez az ember soha nem látott, de Jézus úgy látta, hogy meggyógyítása révén nyilvánuljon meg Isten..

Elmélkedés - Ne add fel, maradj a hit útján: a szamariai asszony története

Elmélkedés - Ne add fel, maradj a hit útján: a szamariai asszony története

#Magyar Tartomány 2023-03-11, Szombat

A szamariai asszony kitartott Jézus mellett, nem adta fel a hit útján. Jézussal való beszélgetése arra vezette őt, hogy felismerje Benne az üdvözítőt. Az..

Elmélkedés - Szenvedés nélkül nincs dicsőség: gondolatok a mi Urunk Színeváltozásáról

Elmélkedés - Szenvedés nélkül nincs dicsőség: gondolatok a mi Urunk Színeváltozásáról

#Magyar Tartomány 2023-03-04, Szombat

A mi urunk színeváltozása történetében először is Jézus „Isteni személyként” nyilvánul meg. Ez hangzik el a felhőből: „Ez az én szeretett Fiam,..

Gondolatok nagyböjt kezdetén

Gondolatok nagyböjt kezdetén

#Magyar Tartomány 2023-02-22, Szerda

Hamvazószerdával, a hamvazkodás szertartásával megkezdődik a nagyböjti kegyelmi idő, amikor újabb lehető-séget kapunk a megtérésre. Sajnos emberek vagyunk,..

Címkék

 • 1% • 28EK • adomány • advent • Afrika • ajándék • akció • alapítás • alapítvány • Albertfalva • áldás • áldozat • alkalmazás • állandó • állás • Amerika • Amoris Laetitia-családév • Ángel Fernández Artime • animátor • Argentína • Ars Sacra Fesztivál • avatás • Ázsia • beiktatás • béke • betegség • bevándorlók • bicentenárium • boldoggáavatás • boldoggáavatási eljárás • BoscoFeszt  • börtön • Brazília • búcsú • Budapest • bűnmegelőzés • bűvészet • Centenárium • cigány pasztoráció • Clarisseum • Colle Don Bosco • család • csapatépítés • cserkészek • csoda • DélAmerika • DélSzudán • digitális • digitális oktatás • ...
Összes címke
< Szíria – A háború kitörésének szomorú évfordulója és a földrengés pusztításaMegértettem, mit érzett Don Bosco – a rendfőnök márciusi üzenete >